برگزاری آزمون بورد تخصصی بیهوشی کشور در دانشگاه بقیه‌الله (عج)