سخن سردبیر
ارتباط نما نگاهی متفاوت به دنیای ارتباطات انسانی و سلامت است

ارتباط نما نگاهی متفاوت به دنیای ارتباطات انسانی و سلامت است

ارتباط نما نگاهی متفاوت به دنیای ارتباطات انسانی و سلامت است

مدت ها بود به فکر تولید مجله چند رسانه ای با محتوای علمی و پزشکی بودیم ، آنچه قرار است ما را از دیگران متفاوت کند ، ارتباط و تعامل تنگاتنگ با مخاطبین است ،

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی


تصویر امنیتی جدید