نمونه کارهای عکاسی

عکاسی وفیلم برداری حرفه ای از سمینار ها و برنامه ها
اصلاح رنگ عکس های گرفته شده 
اضافه نمودن  جلوه های بصری 

طراحی و اجرا

یکان پرداز آسیا

علیرضا رسولی

منوچهر زهیری